คำถามที่พบบ่อย

  • วิธีการติดตั้งไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

    วิธีการติดตั้งแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์:เตรียมพื้นผิวของผนังหรือเพดานที่ต้องการติดตั้งแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ โดยต้องทำความสะอาดและล้างให้สะอาดจนไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรกอื่นๆอยู่ตัดแผ่นซีเมนต์ไฟเบอร์ให้ตรงกับขนาดที

    2023-05-24 admin 1

ขึ้น1ลง 转至第