คณะกรรมการซีเมนต์

แผ่นซีเมนต์แกะสลัก

รายละเอียดพารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะบรรจุภัณฑ์สเปค ความหนา หน่วย แต่ละชิ้น6 เซนติเมตร × 1220 × 2440 ภาพ 120 ภาพ8 เซนติเมตร × 1220 × 2440 90 ภาพ9 เซนติเมตร × 1220 × 244080 แผ่น10 เซนติเมตร × 1220 × 2440 7

  • รายละเอียด:
  • ประเภท: 1220*2440

รายละเอียด

พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ

บรรจุภัณฑ์

สเปค ความหนา หน่วย แต่ละชิ้น

6 เซนติเมตร × 1220 × 2440 ภาพ 120 ภาพ

8 เซนติเมตร × 1220 × 2440 90 ภาพ

9 เซนติเมตร × 1220 × 2440

80 แผ่น

10 เซนติเมตร × 1220 × 2440 70 ภาพ

12 ซม. × 1220 × 2440 60 แผ่น

15 ซม. × 1220 × 2440 45 ภาพ

18 ซม. × 1220 × 2440 42 ภาพ

20 ซม. × 1220 × 2440 38 ภาพ

25 ซม. × 1220 × 2440 28 ภาพ